Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Verklaring geen privégebruik auto

Verklaring geen privégebruik auto

Wanneer u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft gekregen, moet uw werkgever het voordeel wat u hiervan heeft als privépersoon bij uw salaris optellen (de zogenaamde bijtelling). Het voordeel wat u privé heeft wordt dus als loon gezien. Immers, wanneer u privé met dit voertuig rijdt, hoeft u geen eigen auto aan te schaffen en te onderhouden (lees hier wat een auto ongeveer kost). Door een fictief bedrag bij uw loon wordt opgeteld, wordt uw nettosalaris dus lager.

Verklaring geen privégebruik aanvragen

Echter, wanneer u per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met het voertuig van uw werkgever, hoeft u uw werkgever géén bijtelling in te houden op uw salaris. Via de Verklaring geen privégebruik kunt u dit kenbaar maken bij uw werkgever en de Belastingdienst. Vanaf het moment dat u de ingevulde en getekende verklaring heeft ingeleverd zal uw werkgever geen bijtelling meer inhouden. Let op: dit kan niet met terugwerkende kracht! Een verklaring aanvragen kan hier.

Overtuigend bewijs

Wanneer u de verklaring geen privégebruik heeft ingeleverd dient u nog wel te bewijzen dat u niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. De beste manier om dit te bewijzen is met een automatische rittenregistratie. Naast een rittenregistratie is uw agenda ook een belangrijk onderdeel van de bewijsvoering en alle andere zaken waaruit kan blijken dat u op een bepaald moment ergens met uw voertuig was. Zoals: tankbonnen, garagenota’s, parkeerbonnen etc. Bewaar daarom alles rondom uw auto en autokosten goed, de Belastingdienst kan hier ten allen tijde naar vragen!

[Whitepaper] De noodzaak van een goede rittenregistratie (gratis PDF)
Als fleetmanager staat u voor de uitdaging om uw wagenpark optimaal te beheren. Een goede rittenregistratie is daarvoor een must. In deze paper leest u waarom. Ook leest u welke soorten rittenregistratie u kunt gebruiken, wat hiervan de voor- en nadelen zijn en wat het belang is van een onafhankelijk keurmerk. Download de whitepaper in PDF.

‘Gebroken’ jaren of veranderingen gedurende het jaar

Het is belangrijk om te weten dat de grens van 500 kilometer geldt voor het kalenderjaar. Wanneer u niet het hele jaar een voertuig tot uw beschikking heeft gehad moet u de kilometers na rato berekenen en lineair extrapoleren. Heeft u bijvoorbeeld maar 6 maanden een auto van de zaak gehad en 300 kilometer gereden, dan zou u dus over 12 maanden 600 kilometer hebben gemaakt. In dit geval moet u dus gewoon bijtelling betalen over de maanden waarin u het voertuig tot uw beschikking heeft gehad!

U verandert van werkgever

Stel voor u veranderd op 1 juli halverwege het jaar van werkgever. Werkgever A had u voor de maanden januari t/m juni een auto ter beschikking gesteld waarmee u in die 6 maanden 200 kilometer privé mee heeft gereden. Wanneer u deze lijn doortrekt zou u in totaal 400 kilometer privé rijden. Ruim onder de 500 kilometer dus. Bij werkgever A kon u dus de verklaring geen privégebruik inzetten. Bij werkgever B krijgt u vanaf 1 juli t/m 31 december ook een auto ter beschikking gesteld. U rijdt in deze periode 400 kilometer privé, wat neerkomt op een totaal kilometrage van 800 kilometer privé per jaar. Werkgever B is dus verplicht om bijtelling in te houden op uw salaris.

U krijgt een andere auto

Stel u rijdt in de periode van 1 januari tot 1 augustus met auto A 400 kilometer privé en u krijgt op 1 augustus een andere auto, auto B, waarmee u geen enkele privékilometer maakt. In dit geval moet uw werkgever voor beide auto’s bijtelling berekenen over de periode wanneer u het betreffende voertuig tot uw beschikking had! Immers, met auto A zou u over de 500 kilometergrens zijn gekomen voor het hele jaar en dus bent u ook voor het hele jaar bijtellingsplichtig. U kunt dus pas vanaf 1 januari in het daar op volgende jaar gebruik maken van de verklaring.

Geen recht op verklaring geen privégebruik

Wanneer achteraf blijkt dat u ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de verklaring geen privégebruik, zal de Belastindienst een naheffingsaanslag opleggen. U zult dan alsnog de verschuldigde bijtelling moeten betalen voor de betreffende periode. De Belastingdienst is gerechtigd om 5 jaar terug te kijken. Heeft u de verklaring ten onrechte gebruikt doordat u toch meer dan 500 privékilometers heeft gemaakt dan kan de inspecteur een boete opleggen van €3.936. Wanneer u een onjuiste bewijsvoering heeft of uw kilometerregistratie onjuist is, bedraagt de boete maximaal €4.920.

Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

Het registeren van de gereden ritten 

De automatische rittenregistratie van RitAssist® is dé manier om aan te tonen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Het rittenregistratiesysteem van RitAssist® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en optimaal zicht op uw wagenpark en rittenadministratie.

Prijsopgave rittenregistratie

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Voor bestelauto’sgelden soms bijzondere regelingen. Informeer daarom eerst bij uw werkgever.

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Belastingdienst - Rittenregistratie

Afbeelding: Verklaring geen privégebruik auto

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'