X
    Categories: Nieuws

RitAssist Certified Member van de BVLR

Naast het Keurmerk Ritregistratiesystemen bezit RitAssist ook het kwaliteitslabel van de Branche Vereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR).

BVLR is van toegevoegde waarde voor ritassist en versterkt de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kwaliteitslabel biedt onze klanten financiële garanties, als garanties over de continuïteit en veiligheid van de data, uw data, en onderstreept het voortdurende streven naar verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van telematica.

Het kwaliteitslabel BVLR wordt gekenmerkt door de volgende punten:

Financiële continuïteit. BVLR leden zijn gezonde en efficiënte ondernemingen die hun financiële huishouding op orde hebben. Met de voor de ritregistratie wettelijke bewaarplicht van 7 jaar is dit van zeer groot belang.

Data-escrow. De BVLR escrow regeling geeft de garantie dat de gebruikers van bedrijven die zijn aangesloten bij BVLR  ten allen tijde bij de fiscale data kunnen komen in geval van een faillissement van het toeleveringsbedrijf.

Gedragscode BVLR. Alle leden van de BVLR hebben zich aan de gedragscode te houden waardoor de data en privacy van de klanten ten alle tijden gewaarborgd wordt.

Huishoudelijk regelement BVLR. Wanneer een BVLR lid niet meer aan de bovengenoemde eisen voldoet, zal deze geroyeerd worden als lid van de Vereniging. Hiermee heeft u dus continue de zekerheid dat een aangesloten lid aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.

Veilig bewaren data. De data wordt beschikbaar en toegankelijk gehouden gedurende een periode van ten minste 7 jaar en bij Ritassist zelfs 10 jaar. Daarnaast wilt en eist u toch ook dat uw data goed is beveiligd. Databeveiliging is de bescherming van data tegen risico’s zoals gegevensverlies of het in onbevoegde handen terechtkomen van de data en het, daaruit voortvloeiende, onbevoegde gebruik of misbruik ervan.

Clif :