X
    Categories: Nieuws

Regeerakkoord 2017-2021: De highlights over mobiliteit en verkeersveiligheid

VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben op 10 oktober 2017 het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd en bestaat uit maar liefst 70 pagina’s. Maar wat betekent dit voor mobiliteit en verkeersveiligheid in Nederland en hoe zou RitAssist kunnen bijdragen? Goede reden dus om het regeerakkoord door te nemen. We hebben een aantal highlights op een rij gezet.

Kilometerheffing voor vrachtwagens

“In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.”

Verlichting op snelwegen weer aan

“Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.”

Hogere boetes voor herhaalde verkeersovertredingen

“Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.”

Lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s

“Door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s hebben gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Wel zal (net als in Duitsland) één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones worden ingevoerd zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen. De bestaande maximumsnelheden blijven in stand, waarbij de geldende veiligheids- en milieunormen steeds leidend zijn.”

Meer inzet op verkeersveiligheid

“Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zetten we ons in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’.”

De RitAssist module “Green Driving’ is een hulpmiddel om veiliger te rijden. Per voertuig is het rijgedrag zoals snelheid, toerental, CO² uitstoot en brandstof gebruik inzichtelijk. Gebruik de data als stimulans om bestuurders bewust te maken van hun manier van rijden. Gevolg is verhoging van de verkeersveiligheid.

Meer geld voor oplossen problemen grootste knelpunten

“We zetten de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten uit de NMCA aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld.”

Het gehele regeerakkoord kunt u hier lezen.

Martin Dirks :