Home » Kennisbank » Mobiliteit » Overzicht verkeersboetes 2019 Nederland

Overzicht verkeersboetes 2019 Nederland

Zoals ieder jaar zijn de bedragen van de verkeersboetes ook in weer 2019 gestegen. Dat geldt zowel voor de boetes van een overschrijding van de maximum snelheid, als voor algemene overtredingen van de verkeersvoorschriften. Wat is er precies veranderd? U leest het hieronder.

Welke wijzigingen zijn er in 2019?

In 2019 zijn alle bedragen van boetes tot € 100,00, € 5,00 hoger dan in 2018; deze stijging gaat samen met de inflatiecorrectie van 1,7 procent. De bedragen van verkeersboetes zijn vanaf € 100,00 zijn € 10,00 hoger dan in 2018. Wie een militaire colonne doorsnijdt, betaalt daar nu bijvoorbeeld € 95,00 voor in plaats van € 90,00. En wie tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt, betaalt daar nu een boete van € 240,00 voor in plaats van € 230,00. De administratiekosten zijn met € 9,00 gelijk gebleven.

Behalve de hoogte van de boetebedragen, is ook de betalingsregeling gewijzigd. Deze regeling wordt in 2019 namelijk alleen aangeboden bij verkeersboetes vanaf € 225,00. Mensen die dit bedrag wel willen, maar niet kunnen betalen, komen alsnog voor een betalingsregeling in aanmerking. Zij moeten dan wel aan strikte voorwaarden voldoen en onder de normen vallen die gelden voor de bijstand.

Verkeersboetes met bedrijfsauto

Valt er een bekeuring op de mat die aan het kenteken van (een van) uw bedrijfsauto’s is verbonden? Mogelijk heeft niet u, maar een van uw werknemers de verkeersovertreding heeft begaan. Als u gebruikmaakt van een rittenregistratiesysteem, kunt u precies zien wie er in welke auto heeft gereden. En dus wie de verkeersboete moet betalen. Want op basis van de gegevens van de rittenregistratie, kunt u de kosten van de verkeersboete op de werknemer verhalen die verantwoordelijk is voor de overtreding (dit bent u wettelijk verplicht).

Rittenregistratie met RitAssist
Wilt u uw wagenpark optimaal beheren en geen onnodige kosten maken, zoals voor verkeersovertredingen, onderhoud of bijtelling? Met een automatisch rittenregistratiesysteem hebt u een betrouwbaar middel in handen dat zicht geeft op alle relevante vervoersdata. De GPS black box (en eventuele uitbreidingsets) registreren namelijk alle gegevens die nodig zijn om te kunnen zien welke werknemer in welke auto rijdt, wanneer onderhoud noodzakelijk is en hoeveel zakelijke en privékilometers er worden gereden. Kortom, een automatisch rittenregistratiesysteem voorkomt onnodige kosten, verlicht de administratiedruk en vergroot de efficiëntie van uw wagenpark!

Top 5 verkeersovertredingen met bedrijfsauto

  1. Snelheidsovertredingen
  2. Gebruik van mobiele telefoon
  3. Niet stoppen voor rood licht
  4. Kleven
  5. Lading wat niet voldoet aan de eisen

Verkeersboetes algemeen 2019

Verkeersovertreding algemeen Boetebedrag
Gebruik van mobiele telefoon €240
Geen autogordel dragen €140
Door rood rijden €240
Linksrijden (autosnelweg) €140
Rijden over een doorgetrokken streep €140
Links inhalen €240
Geen voorrang geven €240
Niet gebruik richtingaanwijzer €95
Kleven €280 tot €700

Verkeersovertreding snelheid

Verkeersovertreding snelheid (buiten bebouwde kom) Boetebedrag
met 4 km/h €24
met 5 km/h €32
met 6 km/h €37
met 7 km/h €43
met 8 km/h €50
met 9 km/h €57
met 10 km/h €67
met 11 km/h €90
met 12 km/h 100
met 13 km/h 110
met 14 km/h 117
met 15 km/h 129
met 16 km/h 137
met 17 km/h 147
met 18 km/h 157
met 19 km/h 170
met 20 km/h 183
met 21 km/h 191
met 22 km/h 203
met 23 km/h 215
met 24 km/h 229
met 25 km/h 241
met 26 km/h 256
met 27 km/h 269
met 28 km/h 283
met 29 km/h 300
met 30 km/h 317
met >30 km/h Via officier van justitie

Alle verkeersboetes 2019

Op de regelgeving van de verkeersboetes zijn veel varianten mogelijk. Gebruik de ‘boetebase’ van het OM om het boetebedrag te vinden wat past bij de overtreding. Ook kun je feitenboekje; ‘lijst van feiten betreffende misdrijven overtredingen en Muldergedragingen’ raadplegen.

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Rijgedrag inzichtelijk?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Verkeersboetes 2019

Afbeelding: Verkeersboetes 2019

Rijgedrag inzichtelijk?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'