Home » Kennisbank » Kilometerheffing » Wat is kilometerheffing?

Wat is kilometerheffing (rekeningrijden)?

Tijdens de spits de randstad in of uit? Wie dat met de auto wil doen, moet rekenen op een fikse file. Om het fileprobleem tegen te gaan, is in 2008 het concept ‘kilometerheffing’ geïntroduceerd; een financiële heffing voor gemotoriseerd verkeer op basis van het aantal gereden kilometers.

Betekenis ‘kilometerheffing’

Het woord zegt het al; ‘kilometerheffing’ houdt een (financiële) heffing in per gereden kilometer. In dit geval voor gemotoriseerd verkeer op de autowegen. Andere typeringen voor dit concept zijn ‘rekeningrijden’, ‘spitsheffing’ en de door de ‘spitsvondige’ televisiepresentator Arjen Lubach geïntroduceerde term ‘vroempoen’. Verschillende woorden dus voor hetzelfde principe; automobilisten die op bepaalde tijden op bepaalde locaties gebruikmaken van een gemotoriseerd voertuig, betalen hiervoor een specifiek bedrag.

Waarom kilometerheffing?

Files; we raken ze maar niet kwijt. Sterker nog; ondanks de pogingen ze terug te dringen door meer wegen aan te leggen, nemen ze exponentieel toe. Kilometerheffing moet hiervoor een oplossing bieden. Door automobilisten een heffing per gereden kilometer te laten betalen, zal het aantal automobilisten in de spits naar verwachting met minimaal vijf tot tien procent afnemen. Precies genoeg om de files te laten verdampen. De hoogte van de heffing zal afhangen van een aantal factoren, waaronder het tijdstip waarop men rijdt, de locatie waar men rijdt en het verbruik en de uitstoot van het gebruikte voertuig. Tegenover deze kosten staat dat men niet of minder lang in de file staat, waardoor men tijd en geld bespaart.

Kilometerheffing in Zweden

Nederland is niet het enige land waar kilometerheffing als mogelijkheid wordt gezien om het fileprobleem terug te dringen. In Zweden bijvoorbeeld is men in 2006 al gestart met spitsheffing in de drukste districten. Mét resultaat; het verkeer in spitstijd is afgenomen met maar liefst twintig procent. Daardoor zijn er nauwelijks tot geen files meer op plaatsen waar ze tot de invoering van de spitsheffing nog domineerden. Mensen die heffing betalen, krijgen daar ook iets voor terug; kortere reistijd door kortere of zelfs helemaal geen files.

Kilometerheffing in België

In navolging van Zweden, Singapore en Engeland (Londen), zal ook de Vlaamse regering kilometerheffing voor personenauto’s invoeren; in 2025 zal deze heffing een feit zijn. De jaarlijkse verkeersbelasting vervalt, waardoor de Vlamingen niet extra zullen betalen. Voor vrachtwagens is de kilometerheffing al sinds 2016 van kracht. Het principebesluit om deze heffing ook op personenauto’s toe te passen, is genomen om te kunnen voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs. Niet het hebben, maar het gebruik van een auto zal worden belast, waarbij de hoogte van de heffing afhankelijk is van de CO2-uitstoot van de auto’s.

Gestaffelde bijtelling

Een andere vorm waarbij het gebruik van een auto bepalend is voor de (in dit geval fiscale) afrekening, is gestaffelde bijtelling. Behalve naar de bijtellingspercentages van een zakelijke rijder, kijkt de Belastingdienst naar de privékilometers die deze rijder maakt. Om aan te tonen hoeveel zakelijke en hoeveel privékilometers deze zakelijke rijder maakt, is een sluitende kilometerregistratie nodig. Hoewel het principe – betalen voor gebruik – gelijk is aan die van kilometerheffing, is gestaffelde bijtelling uitsluitend van toepassing op zakelijke rijders. Of de gestaffelde bijtelling wordt ingevoerd is afhankelijk van een kabinetsbeslissing.

Kilometerheffing met RitAssist
Met een sluitende rittenregistratie kunt u aantonen hoeveel kilometers uw waar gereden heeft. Het GPS-kilometerregistratiesysteem van RitAssist is sluitend, fiscusproof en bevat het RRS-keurmerk. En ook nu denk RitAssist vooruit. Ons rittenregistratiesysteem is namelijk zo ingericht, dat we het geschikt kunnen maken voor kilometerheffing. Start met rittenregistratie van RitAssist en wees voorbereid op kilometerheffing!

Let op: Kilometerheffing is pas van toepassing als het kabinet ermee instemt!

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Kilometers inzichtelijk?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Kilometerheffing wat is het

Afbeelding: Wat is kilometerheffing (rekeningrijden)?

Kilometers inzichtelijk?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'