Home » Kennisbank » Kilometerheffing » Kilometerheffingkastje (OBU)

Kilometerheffingkastje (OBU)

Een On-board unit (OBU), ‘tagg’, ‘transponder’, of gewoon ‘kilometerkastje’; het zijn allemaal aanduidingen voor hetzelfde apparaat; een kastje waarmee u (straks) automatisch kilometerheffing betaalt. Lees meer over wat het is, hoe het werkt en vooral; wat de voordelen ervan zijn.

Wat is een kilometerheffingkastje (OBU)?

Een kilometerheffingkastje is een handig hulpmiddel waarmee u automatisch kilometerheffing betaalt op plaatsen waar dat is ingevoerd. In landen als België en Zweden, waar kilometerheffing al een feit is, is de OBU zelfs verplicht. Het kastje wordt nu vooral voor vrachtwagens gebruikt, maar kan ook in personenauto’s worden ingebouwd.

Technieken

RFID-techniek ligt aan de basis van de OBU of kilometerheffingkastje. RFID staat voor Radio Frequency Identification. Dit is een manier om via radiosignalen een object – in dit geval een personenauto, bestelbus of vrachtwagen – op afstand te identificeren. Relevante informatie wordt opgeslagen in minuscule chips die een identificatiecode bevatten. Deze informatie kan op afstand worden uitgelezen. Er zijn ook systemen die op basis van GPS werken. Voor beide systemen is een on-board unit nodig.

Voordelen van een on-board unit

Een OBD of kilometerheffingkastje brengt verschillende voordelen met zich mee. Omdat het kastje altijd aanstaat, worden de relevante vervoersdata realtime gemeten. Ook worden ellenlange files bij grensovergangen voorkomen, omdat u niet in de rij hoeft te staan om te betalen. OBD is dus een makkelijke en betrouwbare methode om tol of kilometerheffing te betalen zonder dat u er omkijken naar hebt.

Kilometerheffing in Nederland

In Nederland ligt het systeem van kilometerheffing al sinds 2008 op de tekentafel. Nadat het ontwerp van het klimaatakkoord eind 2018 is afgerond, staat de kilometerheffing als oplossing voor het file- en klimaatprobleem weer hoog op de politieke agenda. De kern van het systeem is dat automobilisten die op bepaalde tijden op bepaalde locaties rijden, hiervoor een specifiek bedrag betalen. De hoeveelheid CO2-uitstoot van het voertuig is van invloed op de hoogte van de heffing. De heffing zal automobilisten stimuleren om de spits te vermijden als dat kan. Dit leidt tot een betere doorstroom op de weg en tot een lagere CO2-uitstoot.

Automatisch kilometers bijhouden
Met een sluitende rittenregistratie kunt u aantonen hoeveel kilometers u of uw werknemer(s) op welke plaatsen hebt/hebben gereden. Het GPS-kilometerregistratiesysteem van RitAssist is sluitend, fiscusproof en bevat het RRS-keurmerk.

Let op: Kilometerheffing is pas van toepassing als het kabinet ermee instemt!

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Kilometers inzichtelijk?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

On-board unit - kilometerheffingkastje

Afbeelding: On-board unit – kilometerheffingkastje

Kilometers inzichtelijk?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'