Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Wat is bijtelling?

Wat is bijtelling?

In Nederland moet iedere berijder van een bedrijfs- of leaseauto bijtelling betalen. Afhankelijk van het betreffende voertuig wordt er een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig opgeteld bij het inkomen van de werknemer. Deze belastingverhogende maatregel wordt maandelijks verrekend met de loonbelasting van de werknemer. De hoogte van dit percentage is gerelateerd aan de uitstoot. Echter, vanaf 2018 zijn er maar twee tarieven: 4% voor volledig elektrische voertuigen (en dus 0 gram CO2-uitstoot) en 22% voor alle overige voertuigen.

Waarom bijtelling?

Wie de beschikking heeft over een auto van de zaak en die regelmatig gebruikt voor privé doeleinden is een zogenaamde fiscale bijtelling verschuldigd. Deze bijtelling is van toepassing als men de per jaar voor meer dan 500 kilometer voor privé ritten gebruikt. De fiscus ziet het dan als een loon in natura, en over loont dient men nu eenmaal belasting te betalen.

Wie moet bijtelling betalen?

De bijtelling is van toepassing voor zowel werknemers als ondernemers die over een auto van de zaak beschikken. De fiscus maakt geen onderscheid tussen het rijden in een auto van de werkgever en het rijden in een auto van de eigen onderneming, indien het aantal privé kilometers de 500 overschrijdt dient men die fiscale bijtelling te betalen. Bovendien maakt men ook geen verschil tussen de rechtsvorm van de onderneming. Het enige verschil is dat de bijtelling bij de inkomstenbelasting wordt geheven in de vorm van een loon in nature terwijl de bijtelling bij ondernemers gewoon bij de winst wordt opgeteld. Indien de onderneming een BV of NV als rechtsvorm heeft wordt de bijtelling van de ondernemer, als zijnde een werknemer, weer via de inkomstenbelasting geheven.

Rekenvoorbeeld bijtelling:

Een werknemer heeft het hele jaar een leaseauto ter beschikking gekregen met een cataloguswaarde van €30.000,-. De werknemer rijdt meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden met deze auto en moet dus bijtelling betalen. Het is geen elektrisch voertuig, dus men betaalt in dit geval 22% bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die deze werknemer per maand moet betalen is dan: 22% van €30.000,- = €6600,- per jaar/ €550,- per maand. Er wordt per maand een bedrag van €625,- opgeteld bij het inkomen, waarover dus ook extra belasting betaald moet worden. Stel dat deze werknemer hierover 42% belasting moet betalen, dan zijn de netto maandlasten voor dit voertuig 42% van €550,- = €231,-. Dit betekent dat deze werknemer per jaar €2772,- (12 x €231,-) betaalt voor dit voertuig. U kunt hier eenvoudig uw bijtelling berekenen.

Geen bijtelling dankzij rittenregistratie RitAssist®
Wilt u geen bijtelling betalen? Dan moet u aantonen dat u maximaal 500 privékilometers per jaar rijdt in uw zakelijke auto. Automatische rittenregistratie is dé manier om dit bewijs te leveren. Het rittenregistratiesysteem van RitAssist® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en optimaal zicht op uw wagenpark en rittenadministratie. Vraag direct een gratis offerte aan!

Bijtelling & CO2

De CO2 uitstoot van de auto bepaalt samen met de cataloguswaarde de hoogte van de bijtelling. Het exacte bedrag van de bijtelling is uiteraard weer afhankelijk van de belastingschijf waarin de berijder van de auto valt. Indien de berijder een vergoeding voor het privé gebruik van de auto afdraagt, mag deze weer in mindering op de bijtelling worden gebracht. De bijtelling wordt berekend aan de hand van een percentage van consumentenprijs van de auto van de zaak. Sinds enkele jaren is dit percentage niet meer vast maar flexibel. Hoe hoger CO2 uitstoot van de auto, hoe hoger het percentage van de bijtelling. Dit percentage is geen glijdende schaal maar is in verschillende treden vastgesteld. Ieder jaar worden de treden en eventueel ook de percentages herzien, waarbij rekening wordt gehouden met de voortschrijdende techniek waardoor auto’s steeds schoner en zuiniger worden als ook eventuele economische factoren. Het uiteindelijke doel van deze tredes is om mensen daadwerkelijk te motiveren om een minder milieubelastende auto te kiezen zodat juist de auto’s van de zogenaamde veelrijders, wat de berijders van een auto van de zaak meestal zijn, het milieu zo min mogelijk zullen belasten.

Uitzonderingen

Wie een bestelauto van de zaak heeft die uitsluitend zakelijk wordt gebruikt hoeft geen bijtelling te betalen indien er samen met de werkgever een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ wordt ingediend. Ook is er dan een rittenregistratie benodigd. Ook voor auto’s die meer 15 jaar geleden of meer voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt een afwijkende regeling. Het percentage van de bijtelling is omdat deze auto’s nogal milieubelastend zijn met 35% relatief hoog, als waarde wordt er in principe niet naar de oorspronkelijke waarde maar met de dagwaarde van de auto gerekend.

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Arjan Kolk - RitAssist

Arjan Kolk Adviseur RitAssist

'Overstappen op digitale rittenregistratie betekent altijd winst!'

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Wat is bijtelling

Afbeelding: Wat is bijtelling?

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Woonstad Rotterdam - logo
DHL - logo
SQ People logo
Belastingdienst logo
hankook logo
citybox logo
Arjan Kolk - RitAssist

Arjan Kolk Adviseur RitAssist

'Overstappen op digitale rittenregistratie betekent altijd winst!'