Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Verzuim- en vergrijpboete

Verzuim- en vergrijpboete

Dat uw rittenregistratie aan bepaalde criteria moet voldoen, wist u waarschijnlijk al. Maar wist u ook dat de Belastingdienst fikse (verzuim- of vergrijp)boetes kan opleggen als u uw rittenregistratie niet volledig, niet op tijd of helemaal niet indient? De hoogte van deze boetes hangt af van een aantal factoren; lees hieronder welke.

Waarom verzuim- of vergrijpboetes?

Een goede rittenregistratie helpt u om uw wagenpark efficiënt in te richten, maar is ook een noodzakelijk middel waarmee u zich verantwoordt aan de Belastingdienst. Behalve dat de rittenregistratie juist en volledig moet zijn, moet deze ook op tijd worden ingediend. De Belastingdienst controleert streng op de rittenregistratie van zakelijke auto’s. Met name als er geen gebruik wordt gemaakt van een rittenregistratiesysteem met RRS-keurmerk. Ondernemingen die geen rekening houden met de bijtelling voor zakelijke auto’s, die de rittenregistratie te laat of niet doorgeven of die met opzet frauderen, kunnen van de Belastingdienst een BPM-naheffing en een verzuim- of vergrijpboete krijgen.

Wanneer verzuimboete?

Wie per kalenderjaar meer dan 500 privékilometers met een zakelijk voertuig rijdt, moet aan de Belastingdienst bijtelling betalen. Over die bijtelling moet loonheffing worden betaald. Wie deze loonheffing niet, niet op tijd of niet volledig indient, kan een boete krijgen van minimaal € 131,- (niet of niet op tijd ingediend) tot maximaal € 1.319,- (onjuist of onvolledig ingediend). In uitzonderlijke gevallen kan de boete oplopen tot € 5.278,-. Meestal is er dan sprake van recidive of het overleggen van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie.

Wanneer vergrijpboete?

Als u als ondernemer te weinig loonheffing afdraagt doordat de bijtelling privégebruik met opzet of door grove schuld niet tot het loon is berekend, kunt u van de Belastingdienst een vergrijpboete krijgen. De hoogte van deze boete is een percentage van de bijtelling die betaald had moeten worden, plus het bedrag van de verschuldigde bijtelling. Bij grove schuld is de boete 40 procent van de nageheven belasting, bij het indienen van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie 80 procent en bij opzettelijk frauderen 100 procent. Deze laatste boete is zo hoog, omdat bij het indienen van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie doorgaans sprake is van manipulatie, listigheid of valsheid in geschrifte.

Uit de (rechts)praktijk

Meestal verloopt het bijhouden en indienen van de rittenregistratie probleemloos, maar niet altijd. Als de Belastingdienst en een ondernemer er samen niet uit komen, doet de rechter uitspraak. Zo ook in de situaties die hieronder zijn beschreven.

Voorbeeld Rechtszaak

Mevrouw Verbeek (naam is gefingeerd) is werknemer en kreeg van de Belastingdienst het verzoek de rittenregistratie over 2011 in te dienen. Het ging om een controle nadat zij op verzoek een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ had gekregen. Mevrouw Verbeek gaf te kennen geen rittenregistratie te hebben bijgehouden. Na een herhaald verzoek stuurde mevrouw Verbeek aan de hand van haar administratie, agenda en andere bescheiden, achteraf een rittenregistratie voor het jaar 2011 op. Na controle bleek deze niet te kloppen. Omdat mevrouw Verbeek niet overtuigend had aangetoond dat zij in 2011 niet meer dan 500 privékilometer in de zakelijke auto had gereden, legde de rechtbank een naheffingsaanslag loonbelasting en een boete op wegens privégebruik auto. Deze boete bedroeg 100 procent van het wettelijk maximum. Maar omdat mevrouw Verbeek vanaf het begin aangaf dat zij geen rittenregistratie had bijgehouden, werd de boete verlaagd met 25 procent, naar een bedrag van € 1.230,-.

NB Bij het opleggen van de verzuimboete bij een naheffingsaanslag voor privégebruik auto maakt de rechtbank onderscheid tussen het indienen van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie en het niet indienen van een rittenregistratie. Bij het niet indienen van een rittenregistratie bedraagt de boete 25 procent van het wettelijk maximum, bij het onjuist of onvolledig invullen 100 procent.

Boete voorkomen?

Niemand zit te wachten op een boete. Zeker niet op een boete die samenhangt met een toch al tijdrovende klus; de rittenregistratie. Maak om boetes te voorkomen, daarom gebruik van automatische rittenregistratie. Het ingebouwde GPS-systeem (black box) legt al uw relevante ritgegevens vast. Uw rittenregistratie voldoet daarmee aan de eisen die de Belastingdienst eraan stelt. Voor u is het vervolgens een koud kunstje om uw gegevens volledig en op tijd in te dienen bij de Belastingdienst. Zij tevreden, u tevreden.

Prijsopgave rittenregistratie

Update: januari 2020. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, laat u daarom altijd adviseren door een financieel specialist.

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Voorkom een boete!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Verzuim- en vergrijpboete voor bijtelling en rittenregistratie

Afbeelding: Verzuim- en vergrijpboete

Voorkom een boete!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'