Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Gestaffelde bijtelling

Gestaffelde bijtelling

Gestaffelde bijtelling is een andere manier van (fiscaal) afrekenen met zakelijke automobilisten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het bijtellingspercentage van het voertuig, maar juist naar het aantal privékilometers wat iemand maakt.

Gestaffelde bijtelling en het Normenkader RRS

Om te bepalen hoeveel kilometer iemand in een jaar privé heeft gereden, is een sluitend en betrouwbaar systeem nodig die alle kilometers van een voertuig registreert én waar onderscheid gemaakt kan worden tussen zakelijke en privékilometers. RitAssist is al vanaf het begin betrokken bij diverse tests bij de overheid om te kijken of gestaffelde bijtelling een haalbaar project is. Immers, rittenregistratie is een van de zaken waar RitAssist goed in is. Samen met diverse brancheorganisaties en de Belastingdienst is in 2013 een normenkader opgesteld met technische en kwalitatieve eisen waaraan systemen dienen te voldoen die worden ingezet voor gestaffelde bijtelling, het zogenaamde Normenkader RRS. Dit document geeft handvatten bij de uitrol van het project.

Let op: rekeningrijden is wat anders!

Gestaffelde bijtelling en rekeningrijden worden nog wel eens met elkaar verward. Rekeningrijden is iets heel anders: dit werkt met tolpoortjes en is voor alle automobilisten. Gestaffelde bijtelling gaat enkel over de zakelijke automobilist.

Voordelen gestaffelde bijtelling

 • Eerlijker
  Een systeem waarbij wordt belast op basis van het daadwerkelijke privégebruik is veel eerlijker. Weinig privégebruik betekent weinig betalen en andersom.
 • Bewuster autogebruik
  Wanneer men meer moet betalen wanneer er meer privé wordt gereden, wordt er ook bewuster met het voertuig omgegaan. Dit resulteert ook weer in minder autokosten voor het bedrijf.
 • Eenduidigheid in administratie
  Voor iedereen geldt dezelfde regelgeving en iedereen dient dezelfde administratie te voeren. Omdat het systeem gekoppeld is aan een blackbox voor de rittenregistratie, hoeft ook niemand meer handmatige registraties te voeren.
 • Eenvoudigere controle
  De controle van het huidige systeem is kostbaar en arbeidsintensief. Doordat alle registraties met het nieuwe systeem gelijk zijn, is controle eenvoudiger.

Huidige stand van zaken

Aangezien het een behoorlijke hervorming betekent voor het belastingstelsel, zal het nog zeker drie jaar (d.d. april ’17) duren voordat het systeem voor gestaffelde bijtelling wordt ingevoerd.

Alle systemen van RitAssist voldoen aan het normenkader en beschikken daarnaast over het Keurmerk RRS, hiermee zijn al onze systemen in ieder geval geschikt voor de gestaffelde bijtelling.

Bijtelling voorkomen?

De automatische rittenregistratie van RitAssist® is dé manier om aan te tonen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Het rittenregistratiesysteem van RitAssist® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en optimaal zicht op uw wagenpark en rittenadministratie. Vraag direct een gratis offerte aan!

Prijsopgave rittenregistratie

Update: januari 2020. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, laat u daarom altijd adviseren door een financieel specialist.

Bradley de Jong - Adviseur RitAssist

Bradley de Jong Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Gestaffelde Bijtelling

Afbeelding: Gestaffelde Bijtelling

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Bradley de Jong - Adviseur RitAssist

Bradley de Jong Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'