Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Break even point: stoppen met bijtelling

Stoppen of doorgaan met bijtelling - bereken uw break even point

Mag u een nieuwe lease auto uitkiezen of komen er nieuwe lease auto’s in het wagenpark? Pas dan op: de netto maandelijkse bijtellingskosten kunnen zomaar van 200 euro naar 300 euro stijgen. Met andere woorden: door de stijgende bijtellingskosten wordt het steeds aantrekkelijker om te stoppen met privégebruik. De vraag die u als fleet manager onder meer kan stellen is: Geef ik mijn leaserijder (op tijd) deze keuze? Hoe bereken ik het break even point? En kan er samen een win-win situatie creëert worden?

Break even point: wanneer stoppen met bijtelling

In sommige situaties zijn de bijtellingkosten van een zakelijke auto relatief hoog, terwijl er in verhouding weinig – maar meer dan 500 kilometer per kalenderjaar– privé wordt gereden. In deze situatie loont het de moeite om privé een auto te kopen en vervolgens niet meer dan 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Hierdoor hoeft er geen fiscale bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke auto. Dit kan een besparing van elke duizenden euro’s per jaar opleveren. Een mooie bonus!

Let op: woon-werk verkeer valt onder zakelijke kilometers. Hoogte van de bijtelling berekenen? Gebruik van onze rekentool. Bovenstaande uitkomst is een advies.

Van break even point naar win-win

Het break even point ligt bij een kleine auto rond de €0,31 per gereden kilometer, bij een kleine middenklasser rond de €0,43 en een normale middenklasser rond de €0,49 (bron: ANWB). Zijn de bijtellingkosten per gereden privékilometer hoger, dan kunt u overwegen om te stoppen met bijtelling. Dit creëert een win-win situatie. De leaserijder bespaart op de bijtellingskosten en de fleetmanager op de kosten van de leaseauto.

Voorbeeld

U rijdt in een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 50.000 en rijdt per jaar gemiddeld 3.000 kilometer privé. Uw inkomen valt in belastingschijf 4. U betaalt dus 51,95 procent belasting over uw inkomen. Dat betekent dat u € 5.715 betaalt voor de gereden 3.000 privékilometers. Per kilometer is dat € 2,29. U bent dan voordeliger uit als het lukt om een privéauto aan te schaffen waarmee u per jaar minder dan € 5.715 kwijt bent om die 3.000 kilometer privé te rijden.

Stopzetten bijtelling? Let op!

Bent u fleet manager of leaserijder? Let dan goed op! Want bijtelling halverwege het kalenderjaar wijzigen of stopzetten kan niet zomaar. Slechts in uitzonderlijke situaties mag het jaarbedrag van de bijtelling worden aangepast. Tijdens een kalenderjaar overstappen van bijtelling naar geen-bijtelling – of andersom – is in principe niet mogelijk. Wie niet de richtlijnen van de Belastingdienst volgt, kan een naheffing verwachten van de fiscus.

Besluit daarom voor het starten van het nieuwe kalenderjaar of u dan ook start met het betalen van bijtelling! Hou rekening met de aanschaf van het nieuwe voertuigen.

Geen bijtelling dankzij rittenregistratie FleetGO®
Wilt u helemaal geen bijtelling betalen? Dan moet u aantonen dat u maximaal 500 privékilometers per jaar rijdt in uw zakelijke auto. Of u nu in een reguliere auto rijdt of in een elektrische. Dat toont u het beste aan met automatische rittenregistratie. Het rittenregistratiesysteem van FleetGO® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en optimaal zicht op uw wagenpark en rittenadministratie. Vraag direct een prijsopgave aan!

Prijsopgave rittenregistratie

Steeds meer auto’s verdwijnen uit het lage tarief voor bijtelling

De overheid stimuleert het CO2-zuinig rijden. De regel is: hoe minder CO2-uitstoot hoe minder fiscale bijtelling. Maar dit voordeel verdwijnt. Sinds 2014 stijgen de bijtellingtarieven van auto’s met een CO2-uitstoot en vanaf 2026 is het bijtellingspercentage van elektrische auto’s zonder CO2-uitstoot zelfs gelijk aan die van reguliere auto’s. Het bijtellingstarief staat 60 maanden vast. Dus kocht u in 2014 een zakelijke auto waarover u 14 procent bijtelling betaalde, in 2019 betaalt u voor diezelfde auto 22 procent. Dit is een significante stijging in het maandelijkse netto bijtellingsbedrag.

Bijtellingspercentage (tabel)

Onderstaande tabel laat zien hoe de tarieven voor bijtelling de afgelopen jaren zijn gestegen.

Bijtelling emissieloze auto’s

Bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling percentage 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Bijtelling cap* 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

*Boven dit bedrag is het bijtellingstarief van 22% van kracht.

Bijtelling auto’s met uitsoot

Bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling percentage 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Overzicht van 2014 t/m 2018

CO2 Uitstoot 2014 2015 2016 2017 2018
0 gram 4% 4% 4% 4% 4%
1 tot 50 gram 7% 7% 15% 22% 22%
51 tot 106 gram >14% >14% 21% 22% 22%
51 tot 106 gram >25% >25% 25% 22% 22%

[Whitepaper] De noodzaak van een goede rittenregistratie (gratis PDF)
Als fleetmanager staat u voor de uitdaging om uw wagenpark optimaal te beheren. Een goede rittenregistratie is daarvoor een must. In deze paper leest u waarom. Ook leest u welke soorten rittenregistratie u kunt gebruiken, wat hiervan de voor- en nadelen zijn en wat het belang is van een onafhankelijk keurmerk. Download de whitepaper in PDF.

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Update: januari 2020. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, laat u daarom altijd adviseren door een financiële specialist.

Bradley de Jong - Adviseur RitAssist

Bradley de Jong Adviseur RitAssist

'Overstappen op digitale rittenregistratie betekent altijd winst!'

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Break even point bijtelling

Afbeelding: Break even point bijtelling

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Bradley de Jong - Adviseur RitAssist

Bradley de Jong Adviseur RitAssist

'Overstappen op digitale rittenregistratie betekent altijd winst!'