Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Bijtelling tijdelijke auto

Bijtelling tijdelijke auto

Er zijn een tweetal uitvoeringsregelingen getroffen voor tijdelijke en flexibele voertuigen. Dit is niet alleen interessant voor de berijders, ook voor de leasemaatschappijen is dit een doorbraak: de regelingen maken het pad vrij voor vernieuwende mobiliteitsconcepten.

Branchevereniging Privégebruik Deelauto

De eerste regeling, welke “Brancheregeling Privégebruik Deelauto” heet maakt het voor werkgevers mogelijk dat een poolauto of deelauto voor een vast tarief aan een werknemer kan verhuren. Dit was natuurlijk al mogelijk, maar de werknemer moest hier ook nog eens bijtelling over betalen. Dit laatste is nu komen te vervallen, waardoor het tijdelijk verhuren een stuk aantrekkelijker wordt voor zowel werkgever als werknemer.

Voorwaarden zijn dat de huurprijzen marktconform zijn en de werkgever zich als verhuurder gedraagt. De prijzen welke over een viertal segmenten (A, B, C en D) verdeeld zijn, worden ieder jaar vastgesteld door de VNA en de Belastingdienst (op basis van de voertuigsegmenten van RDC). Verder dient er een sluitende rittenregistratie van het voertuig te worden bijgehouden waarin alle kilometers verantwoord worden.

Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig

De tweede regeling “Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig” maakt het mogelijk voor leaserijders om tijdelijk een andere auto leasen, zonder dat hier nog een keer bijtelling over betaald hoeft te worden. Er wordt alleen bijtelling betaald voor de werkelijk gebruikte leaseauto. De voorwaarde bij deze regeling is dat de tijdelijke auto een beter alternatief is voor het gebruik dan de vaste leaseauto. Bijvoorbeeld dat de tijdelijke auto.

Automatisch de rittenregistratie in orde

De automatische rittenregistratie van RitAssist® is dé manier om aan te tonen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Het rittenregistratiesysteem van RitAssist® is sluitend en fiscusproof. De OBD-dongel is de perfecte oplossing voor voertuigen waarbij tijdelijk een rittenregistratie moet worden bij gehouden.

Prijsopgave rittenregistratie

Ruimte voor nieuwe mobiliteitsconcepten

De regelingen maken de weg vrij voor nieuwe mobiliteitsconcepten waarbij flexibiliteit centraal staat zoals Corporate Car Sharing. De ontwikkeling van dergelijke concepten zijn al in volle gang, maar werden afgeremd door onduidelijke kostenstructuren en fiscaliteiten.

[Whitepaper] De noodzaak van een goede rittenregistratie (gratis PDF)
Als fleetmanager staat u voor de uitdaging om uw wagenpark optimaal te beheren. Een goede rittenregistratie is daarvoor een must. In deze paper leest u waarom. Ook leest u welke soorten rittenregistratie u kunt gebruiken, wat hiervan de voor- en nadelen zijn en wat het belang is van een onafhankelijk keurmerk. Download de whitepaper in PDF.

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Afbeelding: Bijtelling tijdelijke auto

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'