Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Bijtelling 2021

Bijtelling 2021

Hoe minder CO2-uitstoot, hoe lager de bijtelling; dat was de afgelopen jaren de worst die de overheid rijders van zakelijke auto’s voorhield. Een worst waarin gretig wordt gehapt. Maar vanaf 2021 zijn de fiscale voordelen van elektrisch rijden voorbij. Dat betekent dat voor alle type auto’s een bijtellingstarief van 22 procent geldt. Dus ook voor elektrische auto’s. Deze bijtelling is alleen van toepassing voor wie meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt.

Bijtelling van elektrische auto’s

4 procent bijtelling voor wie in een elektrische auto rijdt; tot 2020 is dit de gouden stelregel voor (volledig) groen rijdend Nederland. Voor semi-elektrische, benzine- of dieselauto’s betaalt u tot 2020 22 procent over de cataloguswaarde. Vanaf 2021 geldt dit percentage dus voor álle auto’s waarmee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar wordt gereden. Het streven van de overheid is namelijk om met dezelfde kosten meer milieuwinst te behalen. De bijtellingspercentages minder CO2-afhanekelijk maken is een van middelen waarmee de overheid haar doel wil bereiken. In de Wet uitwerking Autobrief II leest u alle ins en outs hierover.

Bijtellingstabel 2021

CO2-uitstoot Bijtelling
Auto’s met CO2 -uitstoot 22%
Elektrische auto’s 22%

 

Let op: Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar vast en gaat in op de eerste dag van de maand nadat de auto in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikname is de dag waarop het kenteken voor het eerst op naam is gesteld.

Nog te nemen besluiten kabinet

Of en zo ja hoeveel bijtelling u moet betalen, hing de afgelopen jaren af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van het aantal privékilometer dat u reed, de cataloguswaarde en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto. Op dit moment, in 2018, is nog niet bekend of het kabinet na 2021 andere veranderingen naast het bijgestelde bijtellingspercentage doorvoert.

Bijtelling voorkomen
Wilt u helemaal geen bijtelling betalen? Dan moet u de Belastingdienst bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt in uw zakelijke auto. Of u nu in een reguliere auto rijdt of in een elektrische. Automatische rittenregistratie is dé manier om dit bewijs te leveren. Het rittenregistratiesysteem van RitAssist® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en een tevreden fiscus. Vraag direct een gratis offerte aan!

Bijtelling berekenen

Vooralsnog geldt dat behalve de CO2-uitstoot, de cataloguswaarde en de uitgiftedatum van uw kenteken, ook de belastingschijf waarin uw inkomen valt van invloed op de hoogte van de bijtelling die u (eventueel) moet betalen. Een voorbeeld: Anton is een ondernemer die ook privé gebruikmaakt van zijn zakelijke auto. In 2021 schaft hij een zakelijke (elektrische) auto aan. Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 40.000. Anton rijdt meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met deze auto. Hij moet dus bijtelling betalen. Per kalenderjaar betaalt hij 22% bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die Anton betaalt is dan: 22% van € 45.000 = € 9.900 per jaar. Over dit extra bedrag moet hij dus ook belasting betalen. Als Mostafa hierover 40,85% belasting (schijf 3) betaalt, zijn de netto jaarlasten voor het privégebruik van zijn zakelijke auto 40,85% van € 9.900 = € 4.0441,50

[Whitepaper] De noodzaak van een goede rittenregistratie (gratis PDF)
Als fleetmanager staat u voor de uitdaging om uw wagenpark optimaal te beheren. Een goede rittenregistratie is daarvoor een must. In deze paper leest u waarom. Ook leest u welke soorten rittenregistratie u kunt gebruiken, wat hiervan de voor- en nadelen zijn en wat het belang is van een onafhankelijk keurmerk. Download de whitepaper in PDF.

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Bijtelling 2021

Afbeelding: Bijtelling 2021

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Woonstad Rotterdam - logo
DHL - logo
SQ People logo
Belastingdienst logo
hankook logo
citybox logo
Jos Pijnaker

Jos Pijnaker Adviseur RitAssist

'Onze digitale rittenregistratie is altijd sluitend en fiscusproof'