Bijtelling 2017 De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van bijtelling. Vooral de bijtelling in relatie tot de CO2-uitstoot van het voertuig heeft nogal wat veranderingen ondergaan. Zuinige auto’s zijn flink bevoordeeld met lage bijtellingscategorieën en een lage motorrijtuigenbelasting. In 2015 en 2016 zijn de normen weer flink aangescherpt en worden ook de allerzuinigste auto’s belast met bijtelling. De vele veranderingen duiden op een achterhaald systeem. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het systeem voor bijtelling in 2017 volledig wordt herzien.

Lees ook bijtelling 2019!

Bijtelling 2017: wat verandert er?

Het huidige bijtellingssysteem is volgens de staatssecretaris onnodig complex en het stimuleringsbeleid voor zuinig rijden overbodig (door de komst van beleid op Europees niveau). Daarnaast zouden autobelastingen geen noemenswaardige bijdrage meer leveren aan schoner en zuiniger rijden en zouden de belastinginkomsten hierdoor instabiel zijn. In de autobrief 2 (download hier) draagt Wiebes zijn voorstellen aan om het stelsel van autobelastingen te vereenvoudigen gericht op een stabiele inkomstenstroom voor het rijk met meer winst voor het milieu. De bijtelling welke voorheen afhankelijk was van CO2-uitstoot wordt ‘over één kam geschoren’, waarbij alleen volledig emissieloos rijden wordt gestimuleerd:

Bijtelling:

  • volledig elektrische auto’s worden belast met 4% bijtelling*
  • alle andere auto’s gaan in de periode van 2017 tot en met 2020 (en verder) naar één tarief van 22% bijtelling

* vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling alleen over de eerste €50.000,- van de cataloguswaarde van het voertuig. Alles hierboven wordt tegen 22% belast!

Overige wijzigingen: 

  • de aanschafbelasting (BPM) stapsgewijs verlaagd naar 12% in 2020
  • de motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt voor iedereen lager (m.u.v. oude diesels zonder roetfilter: deze worden duurder!)

Volgens Wiebes wordt met het nieuwe beleid echt zuinig rijden meer gestimuleerd en wordt de aandacht voor de luchtkwaliteit flink versterkt. Daarnaast zou het voor particulieren goedkoper worden om een auto aan te schaffen en te bezitten.

Helemaal geen bijtelling in 2017?

Zorg voor een sluitende rittenregistratie met de slimme GPS black box van RitAssist!

Uitstoot (CO2/km)
2016
2017
2018
2019
2020
0 gram 4% 4% 4% 4% 4%
1-50 gram 15% 17% 19% 22% 22%
51-106 gram 21% 22% 22% 22% 22%
> 106 gram 25% 22% 22% 22% 22%

Alternatieven

De lobby voor bijtelling in 2017 is in volle gang en diverse partijen maken zich sterk voor de leaserijder. Vooraanstaande partij in dezen is de Vereniging Zakelijke Rijder. Zij behartigen de belangen van ruim 20.000 zakelijke rijders en ondersteund een systeem waarbij per kilometer wordt afgerekend.

In diverse pilots wordt gezocht naar een nieuwe methode van bijtellen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een kilometerheffing of een gestaffelde bijtelling, waarbij het aantal gereden privékilometers grondslag zijn voor de bijtelling. In het huidige systeem ligt de grens van wel of geen bijtelling op 500 privékilometers per jaar. Komt men hier over heen dan wordt er direct een volledige bijtelling in rekening gebracht. Hierbij maakt het niet uit of men nou 1.000 kilometer of 20.000 kilometer privé rijdt. Hoe meer u privé rijdt, hoe ‘goedkoper’ het wordt dus. Dit is geen eerlijke regeling en een bijtelling op basis van daadwerkelijk gereden privé kilometers is dus een veel betere manier van afrekenen.

Marktverstoring

Een ander argument voor een herziening van het huidige systeem is dat de markt enorm wordt verstoord door de fiscale prikkels die worden gegeven bij zuinige auto’s. Autofabrikanten doen er alles aan om hun voertuigen zo zuinig mogelijk te maken en voertuigen die niet binnen een gunstige categorie vallen, laat men volledig links liggen. Los van het marktverstorende effect blijken de uitstootcijfers een wassen neus en zijn de voertuigen in de praktijk helemaal niet zuinig of de bestuurder maakt onvoldoende gebruik van de elektromotor. Gevolg is tegenvallende resultaten van de fiscale maatregels waardoor de normen weer aangescherpt worden. Een vicieuze cirkel.

Optimaliseer uw wagenpark met RitAssist®

Innovatieve GPS oplossingen

Meer inzicht, minder kosten. Vraag nu een offerte aan om te kijken wat u kunt besparen!

Gratis White Paper

- Winst Verhogen met Telematica -

Lees hoe telematica uw organisatie kan helpen om kosten te besparen en winst te verhogen.

Onze Oplossingen

Benieuwd naar de investering?

Vraag vrijblijvend een offerte aan. We kunnen u één ding garanderen: welke oplossing u ook kiest, u heeft ons systeem binnen 6 maanden terug verdiend!

Trustpilot
Keurmerk RRS
bvlr
Belastingdienst
vzr
Escrow