Home » Kennisbank » Bijtelling & Belasting » Alternatief voor bijtelling

Alternatief voor bijtelling

Fiscale bijtelling is voor veel zakelijke rijders een noodzakelijk kwaad. Echter, voor de ‘veelgebruiker’ is de bijtelling vaak interessant omdat het privé rijden van een zakelijke auto in dat geval veel goedkoper is dan zelf een auto aanschaffen en onderhouden. Voor diegene die niet zoveel privé rijden, bijvoorbeeld tot maximaal 10.000km per jaar, is de bijtelling verhoudingsgewijs wel duur. Immers, hoe meer men privé rijdt, hoe goedkoper het wordt en vice versa. Onderwerpen in dit artikel:

Alternatief voor bijtelling?

In juli van 2014 heeft de Belastingdienst samen met de VNA een aantal belangrijke afspraken gemaakt waarbij de bijtelling buiten beschouwing kan worden gelaten en het voertuig toch privé gebruikt kan worden.  Om de bijtelling achterwege te laten moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De vergoeding die de werknemer betaalt voor het privégebruik dient reëel/marktconform te zijn;
  • De vergoeding dient op eenzelfde wijze te worden berekend zoals verhuurbedrijven dat doen;
  • De vergoeding dient rechtstreeks aan de werkgever te worden betaald;
  • Er dient een kilometerregistratie systeem aanwezig te zijn welke is voorzien van een keurmerk RRS;
  • Alle afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd;
  • Voor DGA’s zullen individuele afspraken moeten worden gemaakt met de Belastingdienst.

Of het een echt alternatief gaat worden voor bijtelling vragen we ons af. De nieuwe regeling biedt wel ruimte voor meer flexibiliteit en nieuwe mobiliteitsconcepten voor zakelijk verkeer voor zowel werkgevers als voor leasemaatschappijen.

Bijtelling voorkomen?

De automatische rittenregistratie van RitAssist® is dé manier om aan te tonen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Het rittenregistratiesysteem van RitAssist® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en optimaal zicht op uw wagenpark en rittenadministratie. Vraag direct een gratis offerte aan!

Prijsopgave rittenregistratie

Gestaffelde bijtelling

Iemand die 5.000km privé per jaar privé rijdt betaalt immers hetzelfde als iemand die 25.000km privé rijdt. Dit is natuurlijk niet erg eerlijk. Er wordt al een aantal jaren gesproken over een eerlijkere manier van bijtelling, namelijk de zogenaamde gestaffelde bijtelling. Echter, deze regeling wordt telkens uitgesteld. Maar gelukkig is er nu een alternatief!

[Whitepaper] De noodzaak van een goede rittenregistratie (gratis PDF)
Als fleetmanager staat u voor de uitdaging om uw wagenpark optimaal te beheren. Een goede rittenregistratie is daarvoor een must. In deze paper leest u waarom. Ook leest u welke soorten rittenregistratie u kunt gebruiken, wat hiervan de voor- en nadelen zijn en wat het belang is van een onafhankelijk keurmerk. Download de whitepaper in PDF.

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Update: oktober, 2014

Arjan Kolk

Arjan Kolk Adviseur RitAssist

'Overstappen op digitale rittenregistratie betekent altijd winst!'

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

bijtelling 2017

Afbeelding: Alternatief voor bijtelling

Bijtelling voorkomen?!

Automatische rittenregistratie

Start nu met RitAssist®​ : RRS Keurmerk, sluitend en fiscusproof

Arjan Kolk - RitAssist

Arjan Kolk Adviseur RitAssist

'Overstappen op digitale rittenregistratie betekent altijd winst!'