Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van RitAssist.nl, is het mogelijk dat de informatie die op RitAssist.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van RitAssist.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internet-provider.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op RitAssist.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van RitAssist.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om RitAssist.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van RitAssist.nl verkregen is.RitAssist.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via RitAssist.nl verkregen informatie. De informatie op RitAssist.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Optimaliseer uw wagenpark met RitAssist®

Innovatieve GPS oplossingen

Meer inzicht, minder kosten. Vraag nu een offerte aan om te kijken wat u kunt besparen!

Benieuwd naar de investering?

Vraag vrijblijvend een offerte aan. We kunnen u één ding garanderen: welke oplossing u ook kiest, u heeft ons systeem binnen 6 maanden terug verdiend!

Trustpilot - RitAssist
Keurmerk RRS
bvlr - Samenwerking met RitAssist
Belastingdienst logo
vzr - samenwerking met RitAssist
Escrow - samenwerking met RitAssist