X
    Categories: Nieuws

28-dagen regeling uitgebreid

De Europese Commissie heeft de regelgeving voor de (digitale) tachograaf op haar website verduidelijkt. Naar nu blijkt moeten chauffeurs van de afgelopen 28 dagen niet alleen de rij- en rusttijden kunnen laten zien, maar alle activiteiten.

Bij controle onderweg moet de chauffeur op de tachograaf kunnen laten zien wat hij de huidige dag en de 28 dagen daarvoor heeft gedaan. Het gaat dan om alle activiteiten en periodes van inactiviteit, zegt ‘Commission Clarification Note No 7’, die dus duidelijkheid moet geven over de EU-richtlijnen No. 561/2006, Directive 2006/22/EC, No 3821/85 en No 165/2014. Dat betekent dus, rijden, beschikbaarheid, out-of-scope, ander werk, etc, maar ook pauzes, rustperiodes, vakanties, ziekteverzuim etc. Voor elke dag. Dat betekent dus heel veel extra invoeren voor de chauffeur.  Mocht de chauffeur niet in staat zijn om de tachograaf te bedienen, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie, dan dient dat achteraf te gebeuren,door manuele invoer.

Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld met de 1e generatie digitale tachograaf of als de invoer extreem uitvoerig is, dan mag ook het standaard activiteitenformulier no. 9895 (zie de PDF onderaan dit artikel) worden gebruikt. Handhavers moeten dat formulier in genoemde situaties accepteren, maar de EC merkt op dat lidstaten het gebruik van dit formulier niet mogen opleggen en ook geen boetes mogen opleggen bij het ontbreken ervan. Lidstaten kunnen dus enkel het gebruik van dit formulier adviseren.

Belangrijk om te weten is dat de regel niet nieuw is, deze werd namelijk al ingevoerd bij de nieuwe tachoverordening in 2014. Voorheen zou er sprake zijn dat het zogenaamde patronaal attest zou komen te vervallen. Met deze verduidelijking is dat dus niet het geval, alleen kan deze niet meer verplicht worden opgelegd.

(Bron: TTM)

Joeri :